X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

جستجو
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان :
299148
نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها

ساده سازی با دستور simple در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای نمایش بهتر توابع پارامتری و نمادین از دستور simple(q) استفاده میشود.

 

تابع آسان ساز با دستور simplify در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای نمایش بهتر توابع پارامتری و نمادین از دستور simplify(q) استفاده میشود.

 

تابع فاکتورگیری با دستور factor در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای اینکه از تابع پارامتری فاکتور گرفته شود از دستور factor(q) استفاده میشود.

 

تابع آسان ساز باز کننده با دستور expand در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای نمایش بهتر توابع پارامتری و نمادین و برای باز کردن نمایش تابع از این دستور و به فرم expand(q) استفاده میشود.

 

تابع آسان ساز جمع کننده با دستور collect در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای نمایش بهتر توابع پارامتری و نمادین و برای فشرده کردن نمایش تابع از این دستور و به فرم collect(q) استفاده میشود.

 

تابع آسان ساز با دستور pretty در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، برای نمایش بهتر توابع پارامتری و نمادین از دستور pretty(q) استفاده میشود.

 

محاسبه سری تیلور با دستور taylor در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، مقدار سری تیلور هرتابع را میتوان با دستور taylor(q) محاسبه کرد.

 

محاسبه مقدار سری با دستور symsum در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، مقدار سری q با حد پایینی a و حد بالایی b را میتوان با دستور symsum(q,a,b) محاسبه کرد.

 

محاسبه حد توابع با دستور limit در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، حد توابع را می توان با دستور limit(y,x,v) محاسبه. در دستور فوق، x متغیر مستقل، y تابع و v مقداری است که متغیر x به آن میل می کند.

 

جایگزینی یک مقدار به جای متغیر نمادین با دستور subs در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab)، اگر تابع پارامتری y از قبل تعریف شده باشد، با دستور subs(y,x,v) میتوان مقدار v را به جای متغیر نمادین x در تابع y جایگزین کرد.

 

ads