X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

جستجو
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان :
299148
نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها

برخی توابع مربوط به اعداد مختلط در نرم افزار متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) برخی توابع مربوط به اعداد مختلط به قرار زیر هستند:

 

برخی توابع محاسباتی ریاضی در نرم افزار متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) برخی توابع محاسباتی ریاضی از قبل تعریف شده اند که به قرار زیر هستند:

 

توابع خاص ریاضی در نرم افزار متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) توابع خاص ریاضی از قبل تعریف شده اند که برخی از آن ها ذکر می شود:

 

توابع گردکننده ریاضی در نرم افزار متلب

برخی از توابع گردکننده ریاضی تعریف شده در نرم افزار متلب (Matlab) به شرح زیر می باشند:

 

توابع معکوس مثلثاتی ریاضی در نرم افزار متلب

برخی از توابع معکوس مثلثاتی ریاضی تعریف شده در نرم افزار متلب (Matlab) به شرح زیر می باشند:

 

توابع مثلثاتی ریاضی در نرم افزار متلب

برخی از توابع مثلثاتی ریاضی تعریف شده در نرم افزار متلب (Matlab) به شرح زیر می باشند:

 

توابع مقدماتی ریاضی در نرم افزار متلب

برخی از توابع مقدماتی ریاضی تعریف شده در نرم افزار متلب (Matlab) به شرح زیر می باشند:

 

توابع زمانی در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) از توابع زمانی زیر می توان استفاده کرد:

 

توابع تحلیل داده در متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) اگر مجموعه ای از داده ها در اختیار باشد (مثلا نمرات یک دانشجو در یک بردار سطری به نام a ذخیره شده باشد)، می توان از توابع زیر برای تحلیل داده های این مجموعه استفاده کرد:

 

تولید عدد تصادفی با دستور rand در متلب

در متلی (Matlab)، تابع rand(m,n,p) یک ماتریس با درایه های تصادفی p صفحه ای با صفحاتی دارای m ردیف یا سطر و n ستون ایجاد می کند. مثلا دستور rand(2,3,5) یک ماتریس با دارایه های تصادفی 5 صفحه ای ایجاد می کند که هر صفحه دارای 2 ردیف و 3 ستون است.

 

ads